AUTOVALVE

Autovavle là van sử dụng cho cột lọc nước trong hệ thống lọc nước xử lý nước sinh hoạt, hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết
Hoàng ngân- Nhập khẩu autoval tự động các hàng Runxin, Clacks US giá sỉ

Các Sản phẩm của AUTOVALVE

Autovave F71B1 (Filter – chế độ lọc)

Autovave F71B1 (Filter – chế độ lọc)

1,680,000đ

-15% 1,960,000đ

Autovave F71B1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(402)
Autovalve F65 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F65 (Tái sinh theo thời gian)

1,680,000đ

-13% 1,920,000đ

Autovalve F65 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(394)
Autovalve F65 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F65 (Tái sinh theo lưu lượng)

1,680,000đ

-13% 1,920,000đ

Autovalve F65 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(493)
Autoval GA/LS loại mới

Autoval GA/LS loại mới

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Autoval GA/LS loại mới Đã bán(427)
Autovalve F67 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F67 (Filter – chế độ lọc)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Autovalve F67 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(414)
Autovalve F63 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F63 (Tái sinh theo thời gian)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Autovalve F63 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(487)
Autovalve F63 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F63 (Tái sinh theo lưu lượng)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Autovalve F63 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(368)
Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(357)
Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(374)
Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(378)
Autovalve F99A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F99A1 (Tái sinh theo thời gian)

12,000,000đ

-15% 14,000,000đ

Autovalve F99A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(401)
Autovalve F99A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F99A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

12,600,000đ

-15% 14,700,000đ

Autovalve F99A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(399)
Autovalve F77B1 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F77B1 (Filter – chế độ lọc)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Autovalve F77B1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(328)
Autovalve F77A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F77A1 (Tái sinh theo thời gian)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Autovalve F77A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(355)
Autovalve F77A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F77A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Autovalve F77A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(336)
Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian)

36,600,000đ

-15% 42,700,000đ

Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(389)
Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

36,600,000đ

-15% 42,700,000đ

Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(337)
Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc)

Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc)

48,600,000đ

-15% 56,700,000đ

Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc) Đã bán(389)
Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

54,000,000đ

-15% 63,000,000đ

Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng) Đã bán(408)
Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian)

Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian)

51,600,000đ

-15% 60,200,000đ

Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian) Đã bán(351)
Autovalve 5600 FT – FLECK

Autovalve 5600 FT – FLECK

4,020,000đ

-15% 4,690,000đ

Autovalve 5600 FT – FLECK Đã bán(389)
Autovalve 5600 ST - FLECK

Autovalve 5600 ST - FLECK

4,200,000đ

-15% 4,900,000đ

Autovalve 5600 ST - FLECK Đã bán(415)
Autovalve 2750 FT – FLECK

Autovalve 2750 FT – FLECK

Liên hệ
Autovalve 2750 FT – FLECK Đã bán(346)
Autovalve 2750 ST – FLECK

Autovalve 2750 ST – FLECK

Liên hệ
Autovalve 2750 ST – FLECK Đã bán(371)
Autovalve 2850 FT – FLECK

Autovalve 2850 FT – FLECK

21,000,000đ

-15% 24,500,000đ

Autovalve 2850 FT – FLECK Đã bán(374)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google