AUTOVALVE

Autovavle là van sử dụng cho cột lọc nước trong hệ thống lọc nước xử lý nước sinh hoạt, hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết

Sản phẩm của AUTOVALVE

Autovave F71B1 (Filter – chế độ lọc)

1,680,000đ

-15% 1,960,000đ

Đã bán(118)

Autovalve F65 (Tái sinh theo thời gian)

1,680,000đ

-13% 1,920,000đ

Đã bán(121)

Autovalve F65 (Tái sinh theo lưu lượng)

1,680,000đ

-13% 1,920,000đ

Đã bán(127)

Autoval GA/LS loại mới

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Đã bán(118)

Autovalve F67 (Filter – chế độ lọc)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Đã bán(114)

Autovalve F63 (Tái sinh theo thời gian)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Đã bán(112)

Autovalve F63 (Tái sinh theo lưu lượng)

2,040,000đ

-15% 2,380,000đ

Đã bán(113)

Autovalve F75A1 (Filter – chế độ lọc)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Đã bán(121)

Autovalve F74A1 (Tái sinh theo thời gian)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Đã bán(116)

Autovalve F74A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

7,800,000đ

-15% 9,100,000đ

Đã bán(119)

Autovalve F99A1 (Tái sinh theo thời gian)

12,000,000đ

-15% 14,000,000đ

Đã bán(120)

Autovalve F99A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

12,600,000đ

-15% 14,700,000đ

Đã bán(122)

Autovalve F77B1 (Filter – chế độ lọc)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Đã bán(104)

Autovalve F77A1 (Tái sinh theo thời gian)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Đã bán(109)

Autovalve F77A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

13,200,000đ

-15% 15,400,000đ

Đã bán(109)

Autovalve F112A1 (Tái sinh theo thời gian)

36,600,000đ

-15% 42,700,000đ

Đã bán(123)

Autovalve F112A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

36,600,000đ

-15% 42,700,000đ

Đã bán(110)

Autovalve F96B1 (Filter – chế độ lọc)

48,600,000đ

-15% 56,700,000đ

Đã bán(123)

Autovalve F96A3 (Tái sinh theo lưu lượng)

54,000,000đ

-15% 63,000,000đ

Đã bán(131)

Autovalve F96A1 (Tái sinh theo thời gian)

51,600,000đ

-15% 60,200,000đ

Đã bán(109)

Autovalve 5600 FT – FLECK

4,020,000đ

-15% 4,690,000đ

Đã bán(123)

Autovalve 5600 ST - FLECK

4,200,000đ

-15% 4,900,000đ

Đã bán(121)

Autovalve 2750 FT – FLECK

Liên hệ
Đã bán(105)

Autovalve 2750 ST – FLECK

Liên hệ
Đã bán(107)

Autovalve 2850 FT – FLECK

21,000,000đ

-15% 24,500,000đ

Đã bán(117)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google