Máy Ozone công nghiệp

Sản phẩm của Máy Ozone công nghiệp

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-3( 3g/h)

4,500,000đ

-10% 5,000,000đ

Đã bán(85)

Máy ozone công nghiệp OM-Z5

Liên hệ
Đã bán(337)

Máy tạo khí ozone Z-6(6g/h)

6,500,000đ

-8% 7,000,000đ

Đã bán(91)

Máy Ozone công nghiệp OM-Z6 công suất 6g/h

Liên hệ
Đã bán(292)

Máy tạo khí ozone Z-4(4g/h)

5,000,000đ

-10% 5,500,000đ

Đã bán(83)

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-260S(260g/h)

Liên hệ
Đã bán(82)

Máy ozone công nghiệp Z-190S(190g/h)

Liên hệ
Đã bán(82)

Máy Ozone công nghiệp Z-1(1g/h)

2,000,000đ

-20% 2,500,000đ

Đã bán(87)

Máy Ozone công nghiệp Z-2(2g/h)

2,500,000đ

-17% 3,000,000đ

Đã bán(108)

Máy Ozone công nghiệp Z-5(5g/h)

5,500,000đ

-9% 6,000,000đ

Đã bán(85)

Máy Ozone Generator Z-10(10g/h)

12,000,000đ

-4% 12,500,000đ

Đã bán(84)

Máy tạo khí ozone công nghiệp Z-10S(10g/h)- có oxy

Liên hệ
Đã bán(86)

Máy Ozone công nghiệp Z-20S(20g/h)

Liên hệ
Đã bán(81)

Máy Ozone công nghiệp Z-270S(270g/h)

Liên hệ
Đã bán(80)

Máy Ozone công nghiệp Z-125S(125g/h)

Liên hệ
Đã bán(84)

Máy tạo khí Ozone Công nghiệp Z-15S(15g/h)

Liên hệ
Đã bán(94)

Máy Ozone công nghiệp Z-30S(30g/h)

Liên hệ
Đã bán(80)

Máy Ozone công nghiệp Z-40S(40g/h)

Liên hệ
Đã bán(80)

Máy Ozone công nghiệp Z-50S(50g/h)

Liên hệ
Đã bán(78)

Máy Ozone công nghiệp Z-70S(70g/h)

Liên hệ
Đã bán(80)

Máy Ozone công nghiệp Z-80S(80g/h)

Liên hệ
Đã bán(80)

Máy Ozone công nghiệp Z-100S(100g/h)

Liên hệ
Đã bán(100)

Máy Ozone công nghiệp Z-150S(150g/h)

Liên hệ
Đã bán(78)

Máy Ozone công nghiệp Z-200S(200g/h)

Liên hệ
Đã bán(77)

Máy Ozone công nghiệp Z-120S(120g/h)

Liên hệ
Đã bán(75)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google