Máy lọc nước Haohsing

Máy lọc nước Haohsing cũng là loại máy lọc nước uống trực tiếp đầu tiên và duy nhất trên thị trường cho ra sản phẩm nước sạch và giữ lại được những khoáng chất cấn thiết có lợi cho sức khỏe con người.

Các Sản phẩm của Máy lọc nước Haohsing

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp uống công cộng 3 vòi Haohsing  YQ 3D

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp uống công cộng 3 vòi Haohsing YQ 3D

32,000,000đ

-18% 39,000,000đ

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp uống công cộng 3 vòi Haohsing  YQ 3D Đã bán(1477)
Máy lọc nước 3 Vòi Nóng Lạnh Ấm Haohsing HM700

Máy lọc nước 3 Vòi Nóng Lạnh Ấm Haohsing HM700

25,350,000đ
Máy lọc nước 3 Vòi Nóng Lạnh Ấm Haohsing HM700 Đã bán(1301)
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM6187

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM6187

25,150,000đ

-9% 27,500,000đ

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM6187 Đã bán(1156)
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM1687

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM1687

17,500,000đ
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM1687 Đã bán(1069)
Cây nước nóng lạnh Haohsing HG-3129

Cây nước nóng lạnh Haohsing HG-3129

4,450,000đ

-9% 4,850,000đ

Cây nước nóng lạnh Haohsing HG-3129 Đã bán(466)
Máy lọc nước công cộng Haohsing HM-2687 Nano

Máy lọc nước công cộng Haohsing HM-2687 Nano

18,800,000đ

-11% 21,000,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing HM-2687 Nano Đã bán(437)
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM2687 RO

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM2687 RO

18,800,000đ
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM2687 RO Đã bán(410)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 200G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 200G

11,800,000đ
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 200G Đã bán(331)
Máy lọc nước RO Haohsing 5 cấp không vỏ tủ

Máy lọc nước RO Haohsing 5 cấp không vỏ tủ

3,350,000đ
Máy lọc nước RO Haohsing 5 cấp không vỏ tủ Đã bán(1130)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 300G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 300G

13,800,000đ

-14% 16,000,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 300G Đã bán(363)
Máy lọc nước RO Haohsing 6 cấp không vỏ tủ

Máy lọc nước RO Haohsing 6 cấp không vỏ tủ

3,450,000đ
Máy lọc nước RO Haohsing 6 cấp không vỏ tủ Đã bán(866)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 400G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 400G

15,500,000đ

-7% 16,500,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 400G Đã bán(337)
Máy lọc nước RO Haohsing 7 cấp không vỏ tủ

Máy lọc nước RO Haohsing 7 cấp không vỏ tủ

3,750,000đ
Máy lọc nước RO Haohsing 7 cấp không vỏ tủ Đã bán(1252)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 600G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 600G

17,350,000đ

-6% 18,350,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 600G Đã bán(409)
Máy lọc nước RO Haohsing 8 cấp không vỏ tủ

Máy lọc nước RO Haohsing 8 cấp không vỏ tủ

4,050,000đ
Máy lọc nước RO Haohsing 8 cấp không vỏ tủ Đã bán(1124)
Máy lọc nước Haohsing nóng lạnh ấm HM-2681

Máy lọc nước Haohsing nóng lạnh ấm HM-2681

18,500,000đ

-12% 21,000,000đ

Máy lọc nước Haohsing nóng lạnh ấm HM-2681 Đã bán(3513)
Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 800G

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 800G

19,950,000đ

-10% 22,000,000đ

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 800G Đã bán(350)
Máy lọc nước Ro Haohsing nóng thường AQ 500

Máy lọc nước Ro Haohsing nóng thường AQ 500

11,980,000đ
Máy lọc nước Ro Haohsing nóng thường AQ 500 Đã bán(1084)
Máy lọc nước Haohsing HG-3139 RO

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 RO

6,450,000đ

-6% 6,850,000đ

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 RO Đã bán(300)
Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB

Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB

13,900,000đ
Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB Đã bán(1002)
Máy lọc nước Haohsing HG-3139 Nano

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 Nano

6,150,000đ

-5% 6,450,000đ

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 Nano Đã bán(323)
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing AQ 2003

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing AQ 2003

19,800,000đ
Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing AQ 2003 Đã bán(1428)
Máy lọc nước Haohsing AQ 200G

Máy lọc nước Haohsing AQ 200G

9,950,000đ

-10% 11,000,000đ

Máy lọc nước Haohsing AQ 200G Đã bán(362)
Máy lọc nước nóng lạnh 2 vòi Haohsing HM-568

Máy lọc nước nóng lạnh 2 vòi Haohsing HM-568

5,800,000đ
Máy lọc nước nóng lạnh 2 vòi Haohsing HM-568 Đã bán(1061)
Máy lọc nước Haohsing AQ 300G

Máy lọc nước Haohsing AQ 300G

11,550,000đ

-15% 13,550,000đ

Máy lọc nước Haohsing AQ 300G Đã bán(356)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google