Máy lọc nước Haohsing

Máy lọc nước Haohsing cũng là loại máy lọc nước uống trực tiếp đầu tiên và duy nhất trên thị trường cho ra sản phẩm nước sạch và giữ lại được những khoáng chất cấn thiết có lợi cho sức khỏe con người.

Các Sản phẩm của Máy lọc nước Haohsing

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp uống công cộng 3 vòi Haohsing YQ 3D

32,000,000đ

-18% 39,000,000đ

rate Đã bán(1006)

Máy lọc nước 3 Vòi Nóng Lạnh Ấm Haohsing HM700

20,500,000đ
rate Đã bán(820)

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM6187

18,500,000đ
rate Đã bán(707)

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing HM1687

17,500,000đ
rate Đã bán(634)

Cây nước nóng lạnh Haohsing HG-3129

4,450,000đ

-9% 4,850,000đ

rate Đã bán(79)

Máy lọc nước công cộng Haohsing HM-2687 Nano

15,350,000đ

-12% 17,350,000đ

rate Đã bán(79)

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM2687 RO

13,890,000đ

-13% 15,890,000đ

rate Đã bán(74)

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 200G

12,550,000đ

-11% 14,000,000đ

rate Đã bán(64)

Máy lọc nước RO Haohsing 5 cấp không vỏ tủ

3,350,000đ
rate Đã bán(801)

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 300G

14,650,000đ

-9% 16,000,000đ

rate Đã bán(69)

Máy lọc nước RO Haohsing 6 cấp không vỏ tủ

3,450,000đ
rate Đã bán(557)

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 400G

15,050,000đ

-9% 16,500,000đ

rate Đã bán(58)

Máy lọc nước RO Haohsing 7 cấp không vỏ tủ

3,750,000đ
rate Đã bán(814)

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 600G

17,350,000đ

-6% 18,350,000đ

rate Đã bán(61)

Máy lọc nước RO Haohsing 8 cấp không vỏ tủ

4,050,000đ
rate Đã bán(722)

Máy lọc nước Haohsing nóng lạnh ấm HM-2681

14,500,000đ

-8% 15,600,000đ

rate Đã bán(2230)

Máy lọc nước công cộng Haohsing RO 800G

19,950,000đ

-10% 22,000,000đ

rate Đã bán(69)

Máy lọc nước Ro Haohsing nóng thường AQ 500

9,500,000đ
rate Đã bán(747)

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 RO

6,450,000đ

-6% 6,850,000đ

rate Đã bán(61)

Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB

13,900,000đ
rate Đã bán(633)

Máy lọc nước Haohsing HG-3139 Nano

6,150,000đ

-5% 6,450,000đ

rate Đã bán(60)

Máy lọc nước nóng lạnh ấm Haohsing AQ 2003

14,000,000đ
rate Đã bán(1014)

Máy lọc nước Haohsing AQ 200G

9,950,000đ

-10% 11,000,000đ

rate Đã bán(62)

Máy lọc nước nóng lạnh 2 vòi Haohsing HM-568

5,800,000đ
rate Đã bán(710)

Máy lọc nước Haohsing AQ 300G

11,550,000đ

-15% 13,550,000đ

rate Đã bán(58)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google