Hệ Thống Lọc Nước Tổng Pentair

Pentair PAC Series là hệ thống kết hợp cao cấp của chúng tôi được thiết kế để giảm thiểu tác động của việc tích tụ cặn nước cứng đồng thời giảm thiểu các hóa chất thường được sử dụng trong nước uống thành phố. Hệ thống bể chứa kép PAC Series giúp chống lại mùi hôi và mùi vị của quá nhiều clo và lý tưởng cho những ngôi nhà có nước vừa phải đến rất cứng.

Các Sản phẩm của Hệ Thống Lọc Nước Tổng Pentair

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PS 35921 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PS 35921 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

185,000,000đ

--704% 23,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PS 35921 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm Đã bán(87)
Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 4 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 4 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

265,000,000đ

-9% 290,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 4 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm Đã bán(107)
Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 7 công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 7 công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm

305,000,000đ

-8% 330,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 7 công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm Đã bán(93)
Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PS 35922 công suất 4m3/h- 4-6 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PS 35922 công suất 4m3/h- 4-6 phòng tắm

195,000,000đ

-16% 230,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PS 35922 công suất 4m3/h- 4-6 phòng tắm Đã bán(90)
Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

405,000,000đ

-6% 430,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4 công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm Đã bán(97)
Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 4-UV công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 4-UV công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

325,000,000đ

-8% 350,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 4-UV công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm Đã bán(97)
Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 7-UV công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 7-UV công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm

365,000,000đ

-6% 385,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR PAC 7-UV công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm Đã bán(129)
Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4-UV công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4-UV công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm

465,000,000đ

-5% 485,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4-UV công suất 3m3/h- 2-6 phòng tắm Đã bán(106)
Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4-UV-UF công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4-UV-UF công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm

705,000,000đ

-7% 755,000,000đ

Bộ lọc tổng biệt thự nhập khẩu dùng muối hoàn nguyên PENTAIR WF4-UV-UF công suất 4m3/h- 6-10 phòng tắm Đã bán(88)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google