Thiết bị lọc tổng

Thiết bị lọc tổng, xử lý nước toàn bộ ngội nhà, lọc nước thô xử lý nước đầu vào giúp bảo vệ toàn bộ ngội nhà, phân phối các hãng lọc tổng danh tiếng trên thế giới

Các Sản phẩm của Thiết bị lọc tổng

Cột lọc thô Composite 1 cấp xử lý lọc lại nước máy 1054

2,900,000đ

-26% 3,900,000đ

rate Đã bán(7600)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà –CM01

4,500,000đ
rate Đã bán(4117)

Hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn gia đình 900L/1h 3 cột lọc 1054

9,000,000đ

-34% 13,500,000đ

rate Đã bán(13140)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà –CM02

10,000,000đ
rate Đã bán(4079)

Hệ thống lọc nước tổng, lọc thô đầu nguồn toàn nhà –CM03

15,500,000đ
rate Đã bán(2583)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà –CM03-CA

22,900,000đ
rate Đã bán(1603)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà –CM01-A

6,500,000đ

-18% 7,900,000đ

rate Đã bán(1779)

Hệ thống lọc tổng lọc thô cho resort khu du lịch

70,000,000đ

-23% 90,000,000đ

rate Đã bán(325)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà –CM02-A

14,000,000đ
rate Đã bán(1983)

Hệ thống Lọc thô lọc tổng cho khu du lịch homestay

21,000,000đ

-47% 39,000,000đ

rate Đã bán(244)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà –CM03-A

20,500,000đ
rate Đã bán(1513)

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO 2000 lít/h

135,000,000đ

-29% 190,000,000đ

rate Đã bán(929)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà –CM03-A-CA

28,700,000đ
rate Đã bán(1815)

Hệ thống Lọc nước tinh khiết ăn uống thay phải mua nước đóng bình cho các nhà máy

49,000,000đ

-25% 65,000,000đ

rate Đã bán(346)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà INOX-01

6,300,000đ
rate Đã bán(1887)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà INOX-02

13,600,000đ
rate Đã bán(1548)

Hệ thống Lọc tổng lọc thô cho tòa nhà văn phòng tòa nhà thương mại

550,000,000đ

-9% 600,000,000đ

rate Đã bán(301)

Hệ thống lọc tổng lọc thô cho chăn nuôi lợn

210,000,000đ

-16% 250,000,000đ

rate Đã bán(310)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà INOX-03

19,900,000đ
rate Đã bán(1907)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà INOX-03-CA

27,600,000đ
rate Đã bán(1181)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà INOX-01A

8,300,000đ
rate Đã bán(1303)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà INOX-02A

17,600,000đ
rate Đã bán(896)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà INOX-03A

24,900,000đ
rate Đã bán(1007)

Thiết bị lọc nước tổng toàn nhà INOX-02-A-CA

22,400,000đ
rate Đã bán(1196)

Hệ thống lọc nước tổng gia đình đầu nguồn INOX-03-A-CA

33,400,000đ

-15% 39,000,000đ

rate Đã bán(2135)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google