Lõi lọc nước

Sản phẩm của Lõi lọc nước

Lõi lọc số 1 Kangaroo

70,000đ

Lõi lọc số 2 Kangaroo

100,000đ

Lõi lọc số 3 Kangaroo

90,000đ

Lõi lọc số 5 Kangaroo

350,000đ

Lõi lọc số 6 Kangaroo

450,000đ

Lõi lọc số 7 Kangaroo

550,000đ

Lõi lọc số 8 Kangaroo

750,000đ

Thay thế lõi lọc nước Dr. Sukida

Liên hệ
Giảm giá 15%

Lõi lọc PP Dùng cho máy 3IVHLux và Bio 421

300,000đ 350,000đ
Giảm giá 10%

Lõi lọc nước Nano Ceramic cho máy Geyser

500,000đ 550,000đ
Giảm giá 9%

Lõi lọc CBC dùng cho máy 3IVHLux

550,000đ 600,000đ
Giảm giá 12%

Lõi lọc Aragon Bio cho máy nhập khẩu

800,000đ 900,000đ
Giảm giá 15%

Lõi lọc BS dùng cho máy BIO 431

300,000đ 350,000đ
Giảm giá 7%

Lõi lọc Disruptor dùng cho máy BIO 431 và 421

750,000đ 800,000đ

Sỏ lọc nước kích thước 2.0 - 3.5 mm

Liên hệ Liên hệ

Lõi lọc than nén CTO – 20 inch

150,000đ

Lõi lọc than hạt OCB – 20 inch

150,000đ
Giảm giá 12%

Lõi lọc nước Kangaroo ( lõi số 9 - ORP )

800,000đ 900,000đ

Lõi số 6 Kangaroo mới 2018

400,000đ
Giảm giá 10%

Nấm lọc nước ( dùng cho bình lọc nước )

90,000đ 100,000đ
Giảm giá 17%

Lõi than cho bình lọc nước

150,000đ 180,000đ
Giảm giá 25%

Đá khoán cho bình lọc nước

90,000đ 120,000đ

Sỏi đỡ kích thước 1.3 - 3.3

Liên hệ

Màng RO - DOW nhập khẩu Mỹ

600,000đ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google