Lõi lọc nước

Sản phẩm của Lõi lọc nước

Lõi lọc số 1 Kangaroo

70,000đ
Đã bán(363)

Lõi lọc số 2 Kangaroo

100,000đ
Đã bán(479)

Lõi lọc số 3 Kangaroo

90,000đ
Đã bán(591)

Lõi lọc số 5 Kangaroo

350,000đ
Đã bán(619)

Lõi lọc số 6 Kangaroo

450,000đ
Đã bán(594)

Lõi lọc số 7 Kangaroo

550,000đ
Đã bán(353)

Lõi lọc số 8 Kangaroo

750,000đ
Đã bán(455)

Thay thế lõi lọc nước Dr. Sukida

Liên hệ
Đã bán(1162)

Lõi lọc PP Dùng cho máy 3IVHLux và Bio 421

300,000đ

-15% 350,000đ

Đã bán(410)

Lõi lọc nước Nano Ceramic cho máy Geyser

500,000đ

-10% 550,000đ

Đã bán(462)

Lõi lọc CBC dùng cho máy 3IVHLux

550,000đ

-9% 600,000đ

Đã bán(394)

Lõi lọc Aragon Bio cho máy nhập khẩu

800,000đ

-12% 900,000đ

Đã bán(597)

Lõi lọc BS dùng cho máy BIO 431

300,000đ

-15% 350,000đ

Đã bán(413)

Lõi lọc Disruptor dùng cho máy BIO 431 và 421

750,000đ

-7% 800,000đ

Đã bán(368)

Sỏ lọc nước kích thước 2.0 - 3.5 mm

Liên hệ
Đã bán(529)

Lõi lọc than nén CTO – 20 inch

150,000đ
Đã bán(577)

Lõi lọc than hạt OCB – 20 inch

150,000đ
Đã bán(493)

Lõi lọc nước Kangaroo ( lõi số 9 - ORP )

800,000đ

-12% 900,000đ

Đã bán(437)

Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh

96,000đ

-4% 100,000đ

Đã bán(39)

Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh

105,000đ

-13% 120,000đ

Đã bán(24)

Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh

108,000đ

-10% 120,000đ

Đã bán(26)

Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh

105,000đ

-13% 120,000đ

Đã bán(24)

Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh

210,000đ

-9% 230,000đ

Đã bán(31)

Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh

114,000đ

-9% 125,000đ

Đã bán(20)

Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh

147,000đ

-9% 160,000đ

Đã bán(21)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google