Lõi lọc nước

Các Sản phẩm của Lõi lọc nước

Lõi lọc số 1 Kangaroo

Lõi lọc số 1 Kangaroo

70,000đ
Lõi lọc số 1 Kangaroo Đã bán(960)
Lõi lọc số 2 Kangaroo

Lõi lọc số 2 Kangaroo

100,000đ
Lõi lọc số 2 Kangaroo Đã bán(1825)
Lõi lọc số 3 Kangaroo

Lõi lọc số 3 Kangaroo

90,000đ
Lõi lọc số 3 Kangaroo Đã bán(1180)
Lõi lọc số 5 Kangaroo

Lõi lọc số 5 Kangaroo

350,000đ
Lõi lọc số 5 Kangaroo Đã bán(1249)
Lõi lọc số 6 Kangaroo

Lõi lọc số 6 Kangaroo

450,000đ
Lõi lọc số 6 Kangaroo Đã bán(1133)
Lõi lọc số 7 Kangaroo

Lõi lọc số 7 Kangaroo

550,000đ
Lõi lọc số 7 Kangaroo Đã bán(845)
Lõi lọc số 8 Kangaroo

Lõi lọc số 8 Kangaroo

750,000đ
Lõi lọc số 8 Kangaroo Đã bán(1074)
Lõi lọc PP Dùng cho máy 3IVHLux và Bio 421

Lõi lọc PP Dùng cho máy 3IVHLux và Bio 421

300,000đ

-15% 350,000đ

Lõi lọc PP Dùng cho máy 3IVHLux và Bio 421 Đã bán(896)
Lõi lọc nước Nano Ceramic cho máy Geyser

Lõi lọc nước Nano Ceramic cho máy Geyser

500,000đ

-10% 550,000đ

Lõi lọc nước Nano Ceramic cho máy Geyser Đã bán(1147)
Lõi lọc CBC dùng cho máy 3IVHLux

Lõi lọc CBC dùng cho máy 3IVHLux

550,000đ

-9% 600,000đ

Lõi lọc CBC dùng cho máy 3IVHLux Đã bán(887)
Lõi lọc Aragon Bio cho máy nhập khẩu

Lõi lọc Aragon Bio cho máy nhập khẩu

950,000đ

-14% 1,100,000đ

Lõi lọc Aragon Bio cho máy nhập khẩu Đã bán(1260)
Lõi lọc BS dùng cho máy BIO 431

Lõi lọc BS dùng cho máy BIO 431

300,000đ

-15% 350,000đ

Lõi lọc BS dùng cho máy BIO 431 Đã bán(1019)
Lõi lọc Disruptor dùng cho máy BIO 431 và 421

Lõi lọc Disruptor dùng cho máy BIO 431 và 421

750,000đ

-7% 800,000đ

Lõi lọc Disruptor dùng cho máy BIO 431 và 421 Đã bán(812)
Sỏ lọc nước kích thước 2.0 - 3.5 mm

Sỏ lọc nước kích thước 2.0 - 3.5 mm

Liên hệ
Sỏ lọc nước kích thước 2.0 - 3.5 mm Đã bán(1258)
Lõi lọc than nén CTO – 20 inch

Lõi lọc than nén CTO – 20 inch

150,000đ
Lõi lọc than nén CTO – 20 inch Đã bán(1283)
Lõi lọc than hạt OCB – 20 inch

Lõi lọc than hạt OCB – 20 inch

150,000đ
Lõi lọc than hạt OCB – 20 inch Đã bán(1145)
Lõi lọc nước Kangaroo ( lõi số 9 - ORP )

Lõi lọc nước Kangaroo ( lõi số 9 - ORP )

800,000đ

-12% 900,000đ

Lõi lọc nước Kangaroo ( lõi số 9 - ORP ) Đã bán(891)
Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh

296,000đ

--196% 100,000đ

Lõi lọc số 1 Hàn Quốc Sediment dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(553)
Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh

295,000đ

-94% 4,320,000đ

Lõi lọc nước số 2 Hàn Quốc Precarbon dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(422)
Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh

600,000đ

-92% 7,120,000đ

Lõi lọc nước số 4 Hàn Quốc Postcarbon dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(452)
Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh

400,000đ

-22% 512,000đ

Lõi lọc nước số 5 Hàn Quốc GAC- T33 dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(413)
Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh

400,000đ

-36% 623,000đ

Lõi lọc nước số 6 Hàn Quốc Nano Siver loại A dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(473)
Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh

400,000đ

-36% 625,000đ

Lõi lọc nước số 7 Hàn Quốc Alkaline dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(430)
Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh

Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh

400,000đ

-34% 600,000đ

Lõi lọc nước số 8 Hàn Quốc Hydrogen dùng cho cây nóng lạnh Đã bán(443)
Lõi số 6 Kangaroo mới 2018

Lõi số 6 Kangaroo mới 2018

400,000đ
Lõi số 6 Kangaroo mới 2018 Đã bán(882)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google