Hóa chất ngành lọc nước

Cung ứng những loại hóa chất dùng trong xử lý nước trên toàn quốc, cam kết về chất lượng.

Sản phẩm của Hóa chất ngành lọc nước

Axit HCL

Liên hệ

Axit H2SO4

Liên hệ

Axit chanh (axit citric)

Liên hệ

Clorin

Liên hệ

NaOH (xút)

Liên hệ

Hoá chất rửa màng hữu cơ

Liên hệ

Hoá chất rửa màng vô cơ

Liên hệ

Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN)

Liên hệ

Gia ven

Liên hệ

Hóa chất chống cáu cặn

Liên hệ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google