Hóa chất ngành lọc nước

Cung ứng những loại hóa chất dùng trong xử lý nước trên toàn quốc, cam kết về chất lượng.

Các Sản phẩm của Hóa chất ngành lọc nước

Axit HCL

Axit HCL

Liên hệ
Axit HCL Đã bán(671)
Axit H2SO4

Axit H2SO4

Liên hệ
Axit H2SO4 Đã bán(1754)
Axit chanh (axit citric)

Axit chanh (axit citric)

Liên hệ
Axit chanh (axit citric) Đã bán(662)
Clorin

Clorin

Liên hệ
Clorin Đã bán(508)
NaOH (xút)

NaOH (xút)

Liên hệ
NaOH (xút) Đã bán(571)
Hoá chất rửa màng hữu cơ

Hoá chất rửa màng hữu cơ

Liên hệ
Hoá chất rửa màng hữu cơ Đã bán(662)
Hoá chất rửa màng vô cơ

Hoá chất rửa màng vô cơ

Liên hệ
Hoá chất rửa màng vô cơ Đã bán(443)
Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN)

Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN)

120,000đ
Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN) Đã bán(389)
Gia ven

Gia ven

Liên hệ
Gia ven Đã bán(1024)
Hóa chất chống cáu cặn

Hóa chất chống cáu cặn

Liên hệ
Hóa chất chống cáu cặn Đã bán(423)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google