Hóa chất ngành lọc nước

Cung ứng những loại hóa chất dùng trong xử lý nước trên toàn quốc, cam kết về chất lượng.

Các Sản phẩm của Hóa chất ngành lọc nước

Axit HCL

Liên hệ
rate Đã bán(254)

Axit H2SO4

Liên hệ
rate Đã bán(257)

Axit chanh (axit citric)

Liên hệ
rate Đã bán(233)

Clorin

Liên hệ
rate Đã bán(170)

NaOH (xút)

Liên hệ
rate Đã bán(281)

Hoá chất rửa màng hữu cơ

Liên hệ
rate Đã bán(189)

Hoá chất rửa màng vô cơ

Liên hệ
rate Đã bán(157)

Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN)

120,000đ
rate Đã bán(146)

Gia ven

Liên hệ
rate Đã bán(237)

Hóa chất chống cáu cặn

Liên hệ
rate Đã bán(158)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google