Hóa chất ngành lọc nước

Cung ứng những loại hóa chất dùng trong xử lý nước trên toàn quốc, cam kết về chất lượng.

Sản phẩm của Hóa chất ngành lọc nước

Axit HCL

Liên hệ
Đã bán(178)

Axit H2SO4

Liên hệ
Đã bán(205)

Axit chanh (axit citric)

Liên hệ
Đã bán(183)

Clorin

Liên hệ
Đã bán(140)

NaOH (xút)

Liên hệ
Đã bán(251)

Hoá chất rửa màng hữu cơ

Liên hệ
Đã bán(162)

Hoá chất rửa màng vô cơ

Liên hệ
Đã bán(127)

Hoá chất rửa màng tổng hợp (VN)

120,000đ
Đã bán(123)

Gia ven

Liên hệ
Đã bán(170)

Hóa chất chống cáu cặn

Liên hệ
Đã bán(135)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google