CỘT COMPOSITE HY

Tác dụng của cột lọc nước là loại bỏ cặn trong nước và một số độc tố bằng cách sử dụng các loại vật liệu chuyên dụng để lọc nước như: cát, than hoạt tính, hạt lọc, đá,…

Sản phẩm của CỘT COMPOSITE HY

Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 717 (150PSI)

480,000đ 560,000đ
Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 835 (150PSI)

576,000đ 672,000đ
Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 844 (150PSI)

600,000đ 700,000đ
Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 948 (150PSI)

780,000đ 910,000đ
Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 1054 (150PSI)

840,000đ 980,000đ
Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 1252 (150PSI)

1,080,000đ 1,260,000đ
Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 1354 (150PSI)

1,320,000đ 1,540,000đ
Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 1465 (150PSI)

1,980,000đ 2,310,000đ
Giảm giá 15%

CỘT COMPOSITE HY Model 1665 (150PSI)

2,400,000đ 2,800,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 1865 (150PSI)

3,840,000đ 4,480,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 2162 (150PSI)

5,760,000đ 6,720,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 2472 (150PSI)

6,960,000đ 8,120,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 3072 (150PSI)

9,120,000đ 10,640,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 3672 (150PSI)

15,000,000đ 17,500,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 4272 (150PSI)

21,600,000đ 25,200,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 4094 (150PSI)

21,600,000đ 25,200,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 4872 (150PSI)

25,200,000đ 29,400,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 4894 (150PSI)

30,000,000đ 35,000,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 6094 (150PSI)

39,600,000đ 46,200,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 6386 (150PSI)

50,400,000đ 58,800,000đ
Giảm giá 15%
Quà tặng

CỘT COMPOSITE HY Model 6394 (150PSI)

51,600,000đ 60,200,000đ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google