Máy bơm nhiệt Kahawa

Giải pháp chăm sóc sức khỏe và tiết kiệm điện năng bảo vệ môi trường là trọng tâm để KAHAWA  hướng tới và phát triển. Tiết kiệm điện năng và an toàn cho sức khỏe, tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo là mục tiêu mà các quốc gia trên toàn thế giới đều rất quan tâm. Chúng tôi luôn tính toán nghiên cứu thiết kế để đưa ra giải pháp sử lý nước sạch trung tâm và nước nóng trung tâm để bảo vệ sức khỏe cho mọi người và cộng đồng.

Các Sản phẩm của Máy bơm nhiệt Kahawa

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD45-300L

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD45-300L

88,000,000đ

-5% 92,000,000đ

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD45-300L Đã bán(379)
Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-250L

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-250L

72,000,000đ

-8% 78,000,000đ

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-250L Đã bán(255)
Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-150L

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-150L

65,000,000đ

-10% 72,000,000đ

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-150L Đã bán(286)
Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-200L

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-200L

69,000,000đ

-6% 73,000,000đ

Hệ thống nước nóng trung tâm Headpum KAHAWA KHWD30-200L Đã bán(241)
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google