Nước Điện Giải và Sức khỏe

Sản phẩm của Nước Điện Giải và Sức khỏe

Than hoạt tính TB-01 Trà Bắc

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-125S(125g/h)

Liên hệ

Than hoạt tính TB-05 Trà Bắc

Liên hệ

Máy tạo khí Ozone Công nghiệp Z-15S(15g/h)

Liên hệ

Nhựa Cation Misubishi UBK08 sản xuất tại Korean

Liên hệ

Máy điện giải ion kiềm Biontech BTM 207D

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-30S(30g/h)

Liên hệ

Nhựa Cation Misubishi UBK08 sản xuất tại Japan

Liên hệ

Hệ thống lọc nước sinh hoạt tổng A.O.Smith LS01

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-40S(40g/h)

Liên hệ

Nhựa Anion Misubishi UBA120-sản xuất tại JAPAN

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-50S(50g/h)

Liên hệ

Nhựa Mixbed Misubishi SMT100L-sản xuất tại JAPAN

Liên hệ

Máy lọc nước điện giải Kangen Leveluk SD501 Platinum

Liên hệ 98,000,000đ

Máy Ozone công nghiệp Z-70S(70g/h)

Liên hệ

Nhựa Cation IR100Na- Dow

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-80S(80g/h)

Liên hệ

Nhựa Anion IRA401 (CL) – Dow

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-100S(100g/h)

Liên hệ

Nhựa Mixed Bed MB400 – Purolite

Liên hệ

Máy lọc nước điện phân Kangen Leveluk DXII

Liên hệ Liên hệ

Máy lọc nước nóng lạnh KoriHome WPK-812

Liên hệ

Máy Ozone công nghiệp Z-150S(150g/h)

Liên hệ

Nhựa Cation Laxess S1567 - Đức

Liên hệ
Chia sẻ: Facebook , Twitter , Google