Lõi lọc số 8 Kangaroo


Giá bán: 750,000đ

Sản phẩm khuyến mãi | 10/2019

» Nguyên liệu: Đá Maifan

» Chức năng: Tạo 45 khoáng chất cơ bản - Rất cần thiết cho cơ thể

» Tuổi thọ: 1 ~ 1,5 năm (~ 52.000 lít) nước đi qua (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)

Hệ thống siêu thị gần bạn

Thông tin chi tiết

» Nguyên liệu: Đá Maifan

» Chức năng: Tạo 45 khoáng chất cơ bản - Rất cần thiết cho cơ thể

» Tuổi thọ: 1 ~ 1,5 năm (~ 52.000 lít) nước đi qua (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)

Sản phẩm tương tự

Lõi lọc số 1 Kangaroo

70,000đ

Lõi lọc số 2 Kangaroo

100,000đ

Lõi lọc số 3 Kangaroo

90,000đ

Lõi lọc số 5 Kangaroo

350,000đ

Lõi lọc số 6 Kangaroo

450,000đ

Lõi lọc số 7 Kangaroo

550,000đ

Lõi lọc số 8 Kangaroo

750,000đ

Lõi lọc PP Dùng cho máy 3IVHLux và Bio 421

300,000đ 350,000đ

Lõi lọc nước Nano Ceramic cho máy Geyser

500,000đ 550,000đ

Lõi lọc CBC dùng cho máy 3IVHLux

550,000đ 600,000đ

Lõi lọc Aragon Bio cho máy nhập khẩu

800,000đ 900,000đ

Lõi lọc BS dùng cho máy BIO 431

300,000đ 350,000đ